Gold Sponsors

FC Rijnvogels

In 2014 nam FC Rijnvogels het initiatief om ‘maatschappelijk partner’ te worden van Stichting Juul, een unieke samenwerking! Sinds de ondertekening van een convenant in maart 2014 werd door FC Rijnvogels een aantal mooie acties ten bate van Stichting Juul georganiseerd. Daarnaast werden er ook verschillende initiatieven ontplooid waarbij spelers/speelsters en staf de maatschappelijke betrokkenheid een geweldige invulling gaven door zich direct in te zetten voor ernstig zieke kinderen, vaak in samenwerking met het LUMC te Leiden.

Aan het einde voor FC Rijnvogels zeer succesvolle seizoen 2015-2016 liep het convenant af, maar werd zonder aarzeling de intentie uitgesproken om deze prachtige samenwerking te vervolgen, opnieuw voor een periode van 3 jaar. De officiële ondertekening van dit nieuwe convenant zal bij de seizoenstart 2016-2017 plaats vinden. FC Rijnvogels, een Gold Sponsor van het eerste uur!

sponsors gold stichting juul fcrijnvogels

 

Spijs & Wijn

De al jaren bestaande ondersteuning van Stichting Juul door Spijs & Wijn kreeg wel een enorme boost doordat dit prachtige restaurant van Dirk Haasnoot en zijn familie toezegde in 2015 het zogenaamde Spijs & Wijn/Stichting Juul evenement te organiseren. Een geweldig walking diner, omlijst met diverse andere activiteiten , waaronder een kindermiddag en een wielerkoers leverden een geweldig bedrag van € 12.000,- op.

Direct werd na het succesvolle evenement de afspraak gemaakt om dit in 2016 te herhalen. Vandaar dat wij Spijs & Wijn met trots tot onze Gold Sponsors rekenen.

sponsors gold stichting juul spijsenwijn

 

Bouw-Klik | Tour de Bouw

Onze inmiddels vaste partner Bouw-Klik organiseerde op donderdag 5 juli 2018 opnieuw de Tour de Bouw. Stichting Juul was zowel bij start als finish aanwezig om bij de finish verrast te worden met een geweldige opbrengst van EUR 8500. Vanzelfsprekend komt dit bedrag in het geheel ten goede aan het Prinses Máxima Centrum, hét kinderoncologisch centrum van Nelderland.

Kijk ook op www.tourdebouw.nl

Dit bedrag werd bijeengebracht door de deelnemende aannemers, namelijk: 

Ouwehand BouwKBM GroepH&B BouwHC BouwbedrijfVan der Hulst BouwbedrijfWebomaVerbijJurriënsHeembouwGevel totaal concept BVNiersmanVan Der Wiel Bouw

Wij zijn deze bedrijven en Bouw-Klik enorm dankbaar voor dit prachtige gebaar!

En natuurlijk de deelnemende wielrenners, die een tour van 150km reden langs een aantal projecten van genoemde bouwers!

sponsors gold stichting juul bouwklik

 

 

IFS Benelux 

IFS Benelux is een leverancier van ERP systemen en aanverwante services. Ook IFS Benelux steunt Stichting Juul al vele jaren. Hoe mooi is het dat dit internationale bedrijf, dat actief is in een groot aantal en diverse marktsegmenten in 2014 besloot om Stichting Juul voor een periode van 3 jaar te sponsoren.

Daarnaast werd de intentie uitgesproken om ook invulling te geven aan een stuk maatschappelijke betrokkenheid. IFS Benelux, met recht een Gold Sponsor.

 

sponsors gold stichting juul ifs

 

vv Katwijk/Proflora

Bij de oprichting van Stichting Juul in 2007 bestond er direct een hechte band met vv Katwijk. Bij diverse acties werd door vv Katwijk direct of indirect een rol gespeeld. Zo werden er bijvoorbeeld muziekfestivals georganiseerd ten bate van Stichting Juul.

Sinds enkele jaren is er een nog bijzonderdere band ontstaan, mede door toedoen van Klaas Damsma en zijn bedrijf Proflora. Een unieke vorm van shirtsponsoring is door hem geïnitieerd, waarbij de jeugd van vv Katwijk shirts draagt met het logo van Stichting Juul. Daarnaast heeft vv Katwijk in het kader van deze sponsoring zich bereid verklaard jaarlijks acties voor Stichting Juul te willen organiseren.

Er is geen nadere toelichting nodig waarom wij deze combinatie van vv Katwijk en Proflora al lange tijd als geweldige Gold Sponsors zien.